Toegankelijkheid van CIBG applicaties

Alle applicaties die worden ontwikkeld door het CIBG moeten toegankelijk zijn. Dit geldt zowel voor publieke webapplicaties, zoals self service portalen en zoekpagina’s, als voor interne applicaties. Het CIBG Design System is getoetst op toegankelijkheid en is hierbij volledig toegankelijk bevonden.

Toegankelijkheid houdt niet alleen in dat de applicatie te gebruiken is door visueel beperkte gebruikers. Het houdt bijvoorbeeld ook in dat applicaties te gebruiken moeten zijn door fysiek beperkte gebruikers die geen muis gebruiken. Uit de praktijk blijkt dat met name het voor screenreaders toegankelijk maken van pagina’s waarvan delen dynamisch worden geladen een uitdaging kan zijn. In de praktijk houdt dit in dat er voldaan moet worden aan WCAG 2.1, niveau A en AA.

Veel gebruikte screenreaders en browsers

Voor de meeste gebruikers zijn de screenreaders JAWS (40,1%) en NVDA (40,6%) de meest gebruikte screen readers, waarbij de trend is dat steeds meer gebruikers NVDA gebruiken. De top drie gebruikte browsers hierbij zijn Chrome (44,4%), Firefox (27,4%) en Internet Explorer 11 (10,9%).

Wanneer er getest wordt met een screenreader binnen het CIBG wordt er getest op de top 3 van de meest voorkomende combinaties:

  • JAWS met Chrome
  • NVDA met Firefox
  • NVDA met Chrome

Uit de praktijk blijkt dat wanneer iets goed werkt in NVDA het vaak ook goed werkt op JAWS. Bij een beperking in tijd of beschikbare software is het praktisch om vooral met NVDA te testen in Firefox en Chrome.

Bron: WebAIM.org Enquête eind 2019.

Toegankelijkheid van prototypes en applicaties

Bij het ontwikkelen van prototypes wordt (zo veel mogelijk) rekening gehouden met toegankelijkheid. Door gebruik te maken van de standaard HTML-componenten en code-voorbeelden zijn de losse elementen op de pagina’s toegankelijk. Deze HTML-componenten zijn getoetst op toegankelijkheid.

De samenhang van de componenten wordt handmatig getoetst. Hierbij wordt waar mogelijk ook getest met een screenreader.

Om vervolgens te zorgen dat de applicaties ook voldoen wordt bij de ontwikkeling van de applicaties in Angular gebruik gemaakt van de UI-componenten. Ook deze componenten zijn getoetst op toegankelijkheid. Hierbij is het de bedoeling dat de toegankelijkheid zoals aanwezig in het ontwerp behouden blijft.

Mocht je aan de slag willen met een screen reader dan kun je NVDA zelf downloaden. Een handige handleiding kun je vinden bij Webaim.org