Componenten

Overzicht

De componenten in het CIBG Design System zijn herbruikbare onderdelen van de front-end van web applicaties. Met deze componenten wordt de front-end ontworpen. Tijdens de realisatie door een bouwteam wordt een deel van de componenten vervangen door de herbruikbare Angular UI-componenten Opent in nieuw venster van het CIBG Application Framework.

Per component wordt een voorbeeld getoond, toegelicht wanneer het component gebruikt kan worden en beschreven waarop gelet moet worden voor toegankelijkheid. Van de getoonde voorbeelden kan op de pagina de code bekeken worden.

Publieke applicaties versus interne applicaties

Binnen het CIBG worden publieke self service portalen voor burgers en bedrijven ontwikkeld en interne back-office applicaties. In back-office applicaties mogen alle componenten gebruikt worden. Voor self service portalen zijn een aantal componenten of varianten van componenten niet geschikt.

Wanneer een component of een variant van een component alleen gebruikt mag worden in interne back-office applicaties dan staat dit bij het component vermeld.